Delftsch Studenten Corps

32e Lustrum

Op 12 t/m 25 juli 2008 pakte het Delftsche Studenten Corps (DSC) groots uit om uiting te geven aan de viering van haar 32e lustrum. Een lustrum dat uitbundig gevierd werd met diverse evenementen, feesten en een popconcert.

Het oude hoofdgebouw van de TU Delft vormde het hoofddecor van vele feestavonden met voor elke ruimte een eigen invulling. Peitsman Licht en Geluid is betrokken geweest bij het opstellen van een licht- en geluidplan voor deze ruimten en voor het popconcert. Vervolgens heeft Peitsman de apparatuur en bediening geleverd om deze plannen ten uitvoer te brengen.

In het fotoalbum vindt u een kleine impressie van de lichtinvulling in het oude hoofdgebouw.TerugFotoalbum